Ohlášky z 23. října (30. neděle v mezidobí)

Liturgický kalendář

Pátek, 28. října     Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle, 30. října  31. neděle v mezidobí

__________________________________

Dnes

Út => Čt od 20:00 do 21:00       Adorace v Domečku (každý 1. Čt modlitba chval)

Út v 18:30   Farní rada

Ne v 10:00  Mše ke cti Všech svatých v rámci Roudenské pouti. Pořádá klub „Černá ovce“, slouží br. Bonaventura. (V pavilonku jsou mše normálně.)

______________

Út 1.11. v 18:00 Slavnost Všech svatých na Roudné (Slouží otec biskup, Mons. Tomáš Holub.)

Jsou k dispozici nahrávky přednášek br. Šebestiána a Didaka z Duchovní obnovy k 20 letům farnosti.
Kdo má o ně zájem, nechť mi napíše na mail, a já mu pošlu odkaz ke stažení.

+ bratr Dominik

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTI ZA ROK 2015UMO Plzen 1 Naši práci s dětmi a mládeží v roce 2015 podpořily Město Plzeň a Úřad městského obvodu Plzeň 1.