Milí farníci,

milí bratři a milé sestry, chci vám vyjádřit vděčnost a poděkovat vám za vaši starostlivou péči o naše Communio - farnost. Děkuji rovněž za vaši mnohovrstevnou péči - jak o věci hmotné, tak i oduchovní a o pastorační radosti. Ve farní radě jsme se delší dobu zabývali důležitou otázkou financování farnosti a jejího života. Výsledek si můžete přečíst v listu: Financování Communia farnosti
bratr Didak +

VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTI ZA ROK 2015UMO Plzen 1 Naši práci s dětmi a mládeží v roce 2015 podpořily Město Plzeň a Úřad městského obvodu Plzeň 1.